Smo zavarovalne agencije sploh dolžne poročati nadzorniku?

Odgovor je – da.

Nadzor nad zavarovalnimi zastopniki in samostojnimi podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (zavarovalne agencije) opravlja Agencija za zavarovalni nadzor (AZN).

Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) od zavarovalnih agencij ne zahteva nekega rednega, periodičnega poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor.

 

Pač pa je nadzorniku treba poročati, kadar nastopijo določena dejstva.

O čem poročamo?

o vsaki spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register zavarovalno zastopniških in zavarovalno posredniških družb:

  • firma in sedež zavarovalno zastopniške družbe,
  • številka in datum izdanega dovoljenja,
  • poslovodne osebe in prokuristi družbe,
  • države, v katerih zavarovalna zastopniška družba lahko opravlja svojo dejavnost;

o pričetku in prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja;

o redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe zavarovalnemu zastopniku zaradi kršitev obveznosti zavarovalnega zastopanja.

ZZavar-1 izrecno določa, da je treba o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register zavarovalno zastopniških in posredniških družb, poročati v roku 8 dni.

Poroča se v pisni obliki. Obvestil na AZN ne pošiljajte z elektronsko pošto (mail), ampak s priporočeno pisemsko pošiljko.

Več koristnih informacij: https://www.a-zn.si/Documents/Razno/obveznost_porocanja.pdf

(OPOZORILO 24.8.2019: Vsebina tega prispevka po zadnji spremembi ZZavar-1 ni več aktualna)
Category
Tags

Comments are closed

Zadnji prispevki