OSEBNI PRISTOP

Odvetnica vas sprejme osebno in osebno vodi vašo zadevo vse do izplačila odškodnine / zavarovalnine, pred zavarovalnico in po potrebi tudi v pravdnem postopku.

IZKUŠNJE

Odvetnica ima petnajstletne izkušnje pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov.

ODZIVNOST

Vaša zadeva se sprejme v obravnavo takoj, vsako potrebno dejanje se opravi brez odlašanja.

PREGLEDNOST IN VARNOST

Stranka prejme odškodnino / zavarovalnino najkasneje 24 ur po tem, ko jo zavarovalnica nakaže na fiduciarni račun, ki ga odvetnica vodi v ta namen.

NADALJNJA POMOČ STRANKI

Odvetnica je stranki na voljo za nasvet in pomoč tudi po izplačilu odškodnine. To je posebej pomembno pri težjih primerih, ko pride do poslabšanja stanja in v primerih, ko so bile dogovorjene ali prisojene rente.

BREZPLAČEN POSVET

Posvet in pravno svetovanje sta v odškodninskih zadevah brezplačna.