Smo zavarovalne agencije sploh dolžne poročati nadzorniku? Odgovor je – da. Nadzor nad zavarovalnimi zastopniki in samostojnimi podjetniki posamezniki, ki […]
Zadnji prispevki