Pravica do denarne rente kot oblike odškodnine temelji na sodni odločbi (sodba ali sodna poravnava) ali pogodbi (izvensodna poravnava). Kakšne […]
Zadnji prispevki