Odvetnica Renata Jakopanec Levart

Rojena leta 1966 v Novem mestu. Otroštvo je preživela v Trbovljah. Srednjo šolo družboslovno-jezikovne usmeritve Josipa Jurčiča v Ivančni gorici je končala leta 1985. V tem letu je bila ena od lavreatov Alliance Française na tekmovanju dijakov iz evropskih dežel v francoskem jeziku. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomirala leta 1989.

Po diplomi se je zaposlila na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer je bila najprej pripravnica, nato pa samostojna strokovna sodelavka v Pravni službi. Ukvarjala se je s področji gospodarskega statusnega, pogodbenega in finančnega prava. Vrsto let je bila članica senatov Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije, katerega naloga je razvijanje in uveljavljanje dobrih poslovnih običajev.  Pravosodni izpit je opravila 20. 10. 1993. Od 1994 do 2000 je bila zaposlena na Slovenskem zavarovalnem združenju, kot strokovna sodelavka in nato kot pomočnica direktorja.  Od januarja 2000 do aprila 2002 je bila odvetniška kandidatka pri odvetniku Stanku Prijatelju iz Ljubljane. Od aprila 2002 opravlja poklic samostojne odvetnice, s pisarno v Ljubljani.

V svoji odvetniški praksi se posveča pretežno zadevam s področja gospodarskega in zavarovalnega prava.

Od leta 2000 odvetnica sodeluje pri izobraževanju in preverjanju znanj za zavarovalne zastopnike in posrednike, ki jih na podlagi zakona izvaja Slovensko zavarovalno združenje. Je so-avtorica Učbenika za zavarovalne zastopnike in posrednike.  Odvetnica je avtorica številnih strokovnih člankov s področja civilnega prava, gospodarskega prava in  zavarovalništva. O temah s področja zavarovalnega prava predava na strokovnih seminarjih in srečanjih.

Aktivna je tudi kot mediatorka. Je mediatorka pri Mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja, ki izvaja mediacije v zavarovalniških sporih. V okviru svoje odvetniške pisarne pa izvaja mediacije v civilnih, gospodarskih in zavarovalniških sporih kot samostojno storitev.